Souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete objednáním služby od webmechanika telefonicky, emailem nebo jinou formou komunikace, včetně potvzení nezávazného objednávacího formuláře.

Tyto podmínky upravují vztah mezi zadavatelem objednávky ("Klient") a vykonavatelem služby ("Webmechanik") nad věcí zadané objednávky ("Projekt").

1. Zadání projektu

 1. Projekt po vytvoření je nezávazný pro obě strany.
 2. Zadáním objednávky do systému se vytoří uživatelský účet, přes který můžete spravovat své Projekty. Účet je identifikován emailem a heslem, které bude odesláno na tento email a poté uloženo v databázi v zašifrované podobě, ze které jej nejde zpětně zjistit. Klient ručí za to, že se heslo nedostane do třetích rukou.
 3. Vytvořením Projektu Zákazník potvrzuje, že je vlastníkem Internetových stránek nebo osobou oprávněnou k jejich změně. Z principu věci Webmechanik potřebuje ke splnění Projektu přístupové udaje k webhostingu. Tyto udaje musí Klient vyhledat v dokumentaci a odeslat Webmechanikovi před začátkem práce. Webmechanik zaručuje, že se tyto údaje nedostanou do třetích rukou a nebudou použity (ani zneužity) mimo rámec projektu.
 4. Při vytváření Projektu je možno určit termín dokončení. Webmechanik si vyhrazuje právo kvůli blízkému termínu Projekt odmítnout, nebo za něj učtovat nevratnou přirážku. Termín nesmí být stanoven dříve než dva dny po zadání Projektu, ale prakticky není možné přistoupit k práci dříve než bude platba připsána na učet Webmechanika. - obvykle tři až pět pracovních dní. Urgentní změny a opravy je možné dohodnout indviduálně, mimo rámec Webmechanika - prosím použijte kontaktní formulář.
 5. Projekt může být odmítnut z důvodů špatné realizovatelnosti zadání, časové vytíženosti nebo jiných blíže nespecifikoaných důvodů.

2. Schválení projektu

 1. Pro schválení Projektu může Webmechanik vyžadovat další informace, doplnující jeho zadání.
 2. Při schválení Projektu je určen počet změn, který určuje celkovou cenu Projektu. Tato cena je konečná a obsahuje veškeré náklady pro Klienta pro splnení Projektu.
 3. Po schválení Projektu již nelze měnit zadání, změna zadání způsobí návrat Projektu do stavu před schválením.

3. Platba

 1. Schválením projektu vzniká požadavek na platbu. Tento je třeba uhradit, v době čekání na platbu nemůže Webmechanik pokračovat v realizaci projektu.
 2. Schválením Projektu a následnou platbou určené částky se Webmechanik zavazuje ke splnění zadání Projektu v plném rozsahu.
 3. Platba slouží jako záloha. V případě nespokojenosti s Projektem musí být vrácena v plné výši - viz. Reklamace.

4. Realizace (uskutečnění)

 1. Realizace musí být provedena v plném rozsahu dle změn popsaných v zadání projektu v okamžiku platby a současně do zadaného termínu, pokud existuje.
 2. Pokud to povaha zadání vyžaduje, můžou se některá rozhodnutí v zadání odložit až do fáze realizace projektu (např. míra zesvětlení pozadí může být v průběhu realizace doladěna ke spokojenosti Klienta) - Webmechanik si vyhrazuje právo pro přílišnou časovou náročnost dalších změn přesunout tyto změny do dalšího Projektu.
 3. Realizací vzníká nárok na umístění Odkazu na stránky Projektu za učelem reklamy na Webmechanika. Tento odkaz bude v rozumné velikosti umístěn primárně v patičce vedle ostatních informací o původním autorovi. Odkaz nesmí být ze stránek odstraněn bez svolení Webmechanika a odstranění veškerých výsledků jeho práce. Nevyhovující velikost odkazu je však důvodem k reklamaci.

5. Reklamace

 1. Nárok na reklamaci vzniká nespokojeností Klienta s realizací Projektu.
 2. Reklamaci předchází vzájemná domluva o případných opravách, kterými by mohl zaniknout důvod k reklamaci. Tuto domluvu může jak Klient, tak Webmechanik kdykoli ukončit a provést reklamaci.
 3. Uplatněním reklamace budou navráceny stránky Projektu do stavu před realizací a následně vrácena plná cena Projektu.
 4. Právo na reklamaci zaniká po uplynutí ochranné lhůty, která je stanovena na dobu jednoho měsíce od dokončení Projektu.
 5. Ochranná lhůta může být zkrácena, pokud je součástí zadání Projektu změna závislá na čase - např. umístění pozvánky na akci nelze reklamovat po zahájení akce samotné. Odstranění této akce může být součástí zadání, případně předmětem pro další Projekt.